Hur du redigerar din kreditkortsinformation?

  • Gå till Mer->Kreditkort
  • Ange hemlig nyckelet för din kreditkortsinformation (om appen inte kräver hemlig nyckelet betyder det att du nyligen varit inne under fliken Kreditkort)
  • Välj det kort du vill redigera och knacka på Redigera
  • Redigera nödvändiga fält
  • När du avslutat knacka på Klar
  • Ditt kort kommer att sparas med den redigerade informationen