Kära användare!

Ändringarna i nya iOS 7 har påverkar funktionen med Kontakter. Därmed kan vi inte garantera fullständig sekretess av lagrade kontakter. Här är några tips om hur du kan hantera detta problem:

 1. Alla nya och uppdaterade kontakter kommer att dupliceras till den inbyggda kontaktappen. Glöm inte att ta bort dessa dupliceringar varje gång du skapar en ny kontakt eller uppdaterar en befintlig.
 2. Inte alla kontaktfält stöds. Följande fält stöds inte av Smart Safe:
  • relaterat namn
  • Lägg till social profil
  • lägg till direktmeddelande
  • ringsignaler
 3. Alla nya kontakter skapas tomma som standard. För att fortsätta att redigera nyligen skapade kontakter, tryck på Redigera

Förhoppningsvis kommer dessa problem att åtgärdas i de nya iOS7-uppdateringarna!