Jag har glömt mitt hemlig nyckel och kan inte komma ihåg det.

Om du glömt ditt hemlig nyckel så kan du återställa det genom att använda den e-post som registrerats i Smart Safe.

Du kommer att bli ombedd att återställa ditt hemlig nyckel efter fem misslyckade inloggningsförsök. Knacka på "Återställ" och kontrollera din e-post för vidare instruktioner.

Om du inte registrerat någon e-post så kan du inte återställa ditt hemlig nyckel och vi kan inte hjälpa dig om den situationen uppstår. Försök skriva in alla tänkbara kombinationer du kan komma på. Om du installerar om appen så kommer all data gå förlorad.