Hur flyttar man filer till Smart Safe från andra appar?

Öppna applikationen som innehåller filen (video eller bild) som du vill flytta till Smart Safe. Knacka på filen och välj sedan alternativet 'Öppna i...'. Välj "Smart Safe" från listan av applikationer, vilket gör att filen öppnas i din hemliga app.