Hur du återställer dina filer med ditt Dropbox-konto

  1. Knacka på "Redigera"-knappen
  2. Knacka på "Synkronisera"-knappen
  3. Välj alternativet "Återställ Dropbox" från menyn
  4. Ange dina Dropbox-inloggningsuppgifter för att få åtkomst till ditt Dropbox-konto
  5. Välj "Filer"-mappen du vill återställa och tryck på Starta.

Observera! Om du vill återställa filerna (inte mappar) från din upphovsmapp i Dropbox, måste du kontrollera Filer och avmarkera de mappar du inte vill återställa.