Jag kan inte importera/exportera filer efter iOS6-uppdateringen

Gå till din enhets 'Inställningar' -> 'Sekretess' –> 'Foton'.

Slå på väljaren bredvid "Smart Safe"-appen.