Varför bör jag skicka hemlig nyckelet till min e-postadress?

Vår app kan inte återställa hemlig nyckelet om du glömmer bort det. Därför ber vi dig att skicka ditt hemlig nyckel till din e-postadress.

Annars, om du glömmer ditt hemlig nyckel, kommer du inte att kunna komma åt dina låsta data.